אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטבי"ס תיכון אורט מולדה
  • לקוחמועצה אזורית אל קסום
  • מיקוםמולדה
  • היקף כספי8,500,000 ש"ח
  • תאריך סיום08/2015

ניהול ופיקוח על הקמת מבנה תיכון חדש – כולל כיתות ומעבדות בשטח של כ-2500 מ”ר

פרויקטים קשורים