אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטבי"ס תיכון אל סייד
  • לקוחמועצה אזורית אל קסום
  • מיקוםאל סייד
  • היקף כספי10,300,000 ש"ח
  • תאריך סיום08/2015

ניהול ופיקוח על הקמת בית ספר תיכון חדש ביישוב אל סייד – כולל כיתות ומעבדות בשטח של כ-3400 מ”ר

פרויקטים קשורים