אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטגן ילדים אל סייד
  • לקוחמועצה אזורית אל קסום
  • מיקוםאל סייד
  • היקף כספי1,500,000 ש"ח
  • תאריך סיום09/2016

ניהול ופיקוח על הקמת מבנה גן ילדים חדש – כולל בניה ועבודות פיתוח ותשתיות

פרויקטים קשורים