אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטמבנה כיתות - בית ברל
  • לקוחמכללת בית ברל
  • מיקוםמכללת בית ברל
  • היקף כספי15,000,000 ש"ח
  • תאריך סיום10/2018

ניהול ופיקוח על הקמת מבנה גן ילדים חדש כולל בניה ועבודות פיתוח ותשתיות

פרויקטים קשורים