אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטעבודות תשתיות - מכללת בית ברל
  • לקוחמכללת בית ברל
  • מיקוםמכללת בית ברל
  • היקף כספי15,000,000 ש"ח
  • תאריך סיום10/2016

ניהול, תיאום ופיקוח על סלילת כביש סובב מכללת בית ברל ובנוסף הקמת 4 מתחמי חניה

פרויקטים קשורים