אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטתא הטמנה 5 - אסמ"ר אפע"ה
  • לקוחאפע"ה
  • מיקוםאתר אפע"ה
  • היקף כספי37,000,000 ש"ח
  • תאריך סיום04/2015

ניהול פיקוח ותיאום על הקמת בור הטמנה מס’ 5 באתר פסולת אפע”ה העבודות כלוללת כ-2 מיליון קוב חפירה, עבודות איטום קרקע וכל הנדרש להשלמה מושלמת של הבור

פרויקטים קשורים