אודות הפרויקט

  • שם הפרויקטתא הטמנה 3 - אסמ"ר אפע"ה
  • לקוחאפע"ה
  • מיקוםאתר אפע"ה
  • היקף כספי2,600,000 ש"ח
  • תאריך סיום04/2017

ניהול, פיקוח ותיאום על הקמת בור להטמנת פסולת אסבסט, העבודות כוללות: חפירות, עבודות איטום קרקע וכל הנדרש לסיום משולם של הבור

פרויקטים קשורים