חברתנו מספקת שירותי מורשה נגישות לאנשים עם מוגבלויות בתחום המתו”ס (מבנים תשתיות וסביבה). השירותים ניתנים באמצעות מהנדס יבגני גרביס שהינו מורשה נגישות מתו”ס הרשום כדין בפנקס המהנדסים הייעודי .

במסגרת שרות זה אנו מעניקים :
  • סקר מבנים ותשתיות והנחיות לביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות על פי התקנים הרלוונטיים.
  • פיקוח על פרויקטי התאמות לאנשים עם מוגבלויות.
  • בדיקת תכניות ואישור תכניות כחלק מצוות התכנון לצורך קבלת היתרי בניה וטופס 4.